آموزش طراحی از تخم مرغ

آموزش طراحی از تخم مرغ

برای آموزش طراحی از تخم مرغ، یک نخم مرغ را با یک منبع نور تنظیم کنید. می توانید از لامپ رومیزی که میزان نور را تنظیم می کند، استفاده کنید و میزان نور محیط را در اتاقی که در آن کار می کنید به حداقل برسانید تا صفحه واضحی از قسمت های روشن و سایه داشته باشد. یک کاغذ تمیز و با کیفیت که بیش از حد زبر نباشد انتخاب کنید تا موقع انجام عملیات نرم به مشکل برنخورید.

۱- ژست: برای شروع با خطوط ساده شکل تخم مرغ را بکشید و زیاد به خود ایراد نگیرید. مداد HB یا ۲B برای این کار مناسب هستند.

آموزش طراحی از تخم مرغ 1

۲- تنظیم: از تعداد اندکی خط برای اندازه گیری نسبت، مقایسه طول و عرض و … استفاده کنید. به قسمت های مثبت و منفی شکل نگاه کنید و خطوط نامناسب را دوباره بکشید تا درس شوند.

آموزش طراحی از تخم مرغ 2

۳- الگو: قسمت های روشن و تاریک را با توجه به الگو از هم جدا کنید. فعلا قسمت های تاریک را بیش از حد سیاه نکنید تا بتوانید در مرحله بعد سنجش کنید.

آموزش طراحی از تخم مرغ 3

۴- سنجش: شروع کنید به مدل دادن شکل به وسیله سایه زدن آرام آرام از روی شکلی که قبلا کشیده اید. سیاه کردن را با استفاده از دستمال کاغذی انجام دهید تا نرم باشد، اما قسمت های روشن را نگه دارید (سیاه نکنید).

آموزش طراحی از تخم مرغ 4

۵- ادامه: می توانید با استفاده از مداد ۶B یا ۴B عمل سایه زدن را ادامه دهید تا شکل کامل تر شود .از مداد H و ۲H برای سایه زدن قسمت های روشن استفاده کنید. مطمئن باشید که سایه زدن را به نرمی انجام می دهید و شکل به صورت واضح دیده می شود.

آموزش طراحی از تخم مرغ 5

۶- پایان: سایه زدن را تا جایی ادامه دهید تا به شکل سه بعدی برسید. قسمت های تاریک را با فشار دادن مداد بسیار تاریک و قسمت های روشن را (با مداد سفید) بسیار روشن کنید. مطمئن شوید که همه ۵ مرحله قبل را به خوبی انجام داده اید.

آموزش طراحی از تخم مرغ 6

منبع

 

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید