آموزش نقاشی از ساحل برای کودکان

آموزش نقاشی از ساحل برای کودکان

۱- صفحه رو به سه قسمت افقی مساوی تقسیم می کنیم.

۲-خطوط آبی رنگ شکل بالا رو با خطوط کمرنگ می کشیم.

۳-با استفاده از خطوطی که کشیدیم بعضی از قسمت های شکل رو رسم می کنیم.

جزئیات رو اضافه می کنیم.

سایه بان رو کامل تر می کنیم.

ابر ها رو می کشیم.

چند تا کلاغ اضافه می کنیم.

شکل رو رنگ آمیزی می کنیم.

با انجام تغییرات در آسمان و دریا نقاشی را طبیعی تر نشون میدیم.

آموزش نقاشی برای کودکان

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید