صحنه های برفی زیبا ساخته شده با اسپری

صحنه های برفی زیبا ساخته شده با اسپری

این صحنه ممکن است زمستان را در ذهن تجلی کند اما در قلب من تاثیر متفاوتی دارد. Tom Baker ازبریتانیا در UK واقعا استعداد خاصی دارد. او نه تنها این نقاشی ها را با استفاده از اسپری و برس روی شیشه کشیده است. بلکه این نقاشی ها را در مکان هایی مانند بیمارستان کودکان برای تشویق کردن بچه ها کشیده است. نگاهی به کارهای فوق العاده او بیندازید:

snowy_spray_scenes_07 snowy_spray_scenes_06 snowy_spray_scenes_05 snowy_spray_scenes_04 snowy_spray_scenes_03 snowy_spray_scenes_02 snowy_spray_scenes_01 snowy_spray_scenes_12 snowy_spray_scenes_11 snowy_spray_scenes_10 snowy_spray_scenes_08

منبع

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید