نقاشی با رنگ روغن از مادر

نقاشی با رنگ روغن از مادر

مادر مهربانم، آهنگ صدایت، زیباترین ترانه زندگی‌ام، نفس هایت، تنها بهانه نفس کشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده بودنم شد. روزت مبارک.

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید