نقاشی به سبک آتشیسم

atashism 1_(www.naggashi.com)

atashism 2_(www.naggashi.com)

همانطور که از اسم این پست میتوان حدس زد، با یک فندک تصاویر بسیار زیبایی بر روی سقف خلق میشود. تصاویر بیشتری را در ادامه مطلب ببینید.

atashism 3_(www.naggashi.com)

atashism 4_(www.naggashi.com)

atashism 5_(www.naggashi.com)

atashism 6_(www.naggashi.com)

atashism 7_(www.naggashi.com)

atashism 8_(www.naggashi.com)

atashism 9_(www.naggashi.com)

atashism 10_(www.naggashi.com)

atashism 11_(www.naggashi.com)

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *