نقاشی خانم زینب فاطمه لاکایی

نقاشی خانم زینب فاطمه لاکایی ۱۶ ساله با تکنیک گواش

زینب فاطمه لاکایی

خانم لاکایی به همراه مادر و خواهرانشون در کشور پاکستان هستند و به دلیل عدم وجود پرواز در این کشور نمیتونن پیش پدرشون که در کشور عمان هستن بروند، و این نقاشی رو برای این کشیده اند.

Pin It