نقاشی سورئال (تحریف واقعیت) از ولادیمیر کوش

نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش

Vladimir Kush (ولادیمیر کوش) در مسکو-روسیه متولد شد. پدر او یک دانشمند بود و دیگر اعضای خوانواده اش هنرمند بودند. با نقاشی های سورئال کوش هیچ چیز آن چیزی نیست که در نگاه اول به نظر میرسد. اگر شما به اندازه کافی از نزدیک نگاه کنید، متوجه واقعیت تحریف شده می شوید.

نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش نقاشی سورئال از ولادیمیر کوش

 

منبع

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید