نقاشی هایی از دایان ارجمند

نقاشی هایی از دایان ارجمند

 

dayan-arjmand-1_www.naggashi.com

 

محـآله خیـس بارون شَـم…

 

dayan-arjmand-2_www.naggashi.com

مَـرد بزرگـ…

 

dayan-arjmand-3_www.naggashi.com

موهـآش دریآ بـود…

 

dayan-arjmand-4_www.naggashi.com

وَقتـی حوصـلت سَـر میره ^ـــ^

 

dayan-arjmand-5_www.naggashi.com

 

dayan-arjmand-6_www.naggashi.com dayan-arjmand-7_www.naggashi.com

طرح نصفـه 🙂

 

dayan-arjmand-8_www.naggashi.com

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید