نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات از Stefan Bleekrode

نقاشی هایی دقیق با تمام جزئیات از Stefan Bleekrode

Stefan Bleekrodeساعتها، روزها، هفته ها و گاهی ماه ها را صرف نقاشی شهرهایی که بازدید کرده با جزئیات دقیق می کند. او با کمک حافظه اش و خودکار و جوهر، تصویر شهر را به صورت کامل بازسازی می کند بدون اینکه هیچ جزئیات کوچکی را از قلم بیندازد: چراغ های خیابان، ورودی های مترو، مغازه ها، نیمکت های پارک و حتی پرده پنجره ها!! او همه این جزئیات را در ذهنش ضبط می کند و روی کاغذ منتقل می کند. آثار زیبا و فوق العاده این هنرمند را مشاهده می کنید.

 

Stefan-Bleekrode-1_www.naggashi.com

ناپل

Stefan-Bleekrode-2_www.naggashi.com

نیویورک

Stefan-Bleekrode-3_www.naggashi.com

ایتالیا

Stefan-Bleekrode-4_www.naggashi.com

بلوار شب در پاریس

Stefan-Bleekrode-5_www.naggashi.com

روستایی درCinque Terre

Stefan-Bleekrode-6_www.naggashi.com

وین، در اتریش

Stefan-Bleekrode-7_www.naggashi.com

میدان واشنگتن در نیویورک

Stefan-Bleekrode-8_www.naggashi.com

برن،سویس

Stefan-Bleekrode-9_www.naggashi.com

شب در پاریس

Stefan-Bleekrode-10_www.naggashi.com

نیویورک سیتی در شب

Stefan-Bleekrode-11_www.naggashi.com

برج شارد در کنار رود نیمز

Stefan-Bleekrode-12_www.naggashi.com

شهر آمریکایی خیالی من

Stefan-Bleekrode-15_www.naggashi.com

بخارست، رومانی

Stefan-Bleekrode-13_www.naggashi.com

منهتن

Stefan-Bleekrode-14_www.naggashi.com

کلانشهر ابدائی من در کنار دریا

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید