نقاشی های به شدت واقعی در ظرف غذا

نقاشی های به شدت واقعی در ظرف غذا

هنرمندی به نام Jacqueline Poirier علاقه زیادی به نقشی از مواد غذایی خوشمزه دارد. او در پرتره جدیدش این بر روی ظروف غذا نقاشی هایی بسیار طبیعی از مواد غذایی کشیده است که باور واقعی نبودن بعضی از آثار او سخت است.

ghaza-1_www.naggashi.com

ghaza-2_www.naggashi.com ghaza-3_www.naggashi.com ghaza-4_www.naggashi.com

ghaza-5_www.naggashi.com

ghaza-6_www.naggashi.com

ghaza-7_www.naggashi.com

ghaza-8_www.naggashi.com

ghaza-9_www.naggashi.com

ghaza-10_www.naggashi.com

ghaza-11_www.naggashi.com

ghaza-12_www.naggashi.com

ghaza-13_www.naggashi.com

ghaza-14_www.naggashi.com

ghaza-15_www.naggashi.com

ghaza-16_www.naggashi.com

ghaza-17_www.naggashi.com

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید