نقاشی های جئوفری تریسترام از گربه ها

نقاشی های جئوفری تریسترام (Geoffrey Tristram) از گربه ها

نقاشی های جذاب Geoffrey Tristram از گربه ها در محل کار، هنگام بازی و به طور کلی در حالت های مختلف، او را به یک نهاد ملی در زادگاهش انگلیس ساخته است.

نقاشی های هنری Geoffrey Tristram به خوبی در انگلستان شناخته شده است به صورتی که روی تمبرهای پستی، برچسب کاست ها، تبلیغات و همچنین به عنوان تابلو در دیوار ها هم دیده می شود. او بیشتر به خاطر علاقمندی به جزئیات کار شناخته شده است. کارهای این هنرمند در سطح بین المللی دارای مجوز است و طرفداران زیادی در سطح جهان دارد.

در واقع یک کلکسیونی از نقاشی های گربه در خانه گه علاقمندی او را در نقاشی از گربه ها و بچه گربه ها در محیط واقع برانگیخته است. او عاشق متعهد گربه هاست و به طور مداوم در موضوعات نقاشی خود گربه ها را قرض می گیرد و به صاحبان آنها قول می دهد که آنها را در تابلوهای نقاشی خود جاوید کند.

اثرهای این هنرمند به عنوان تابلو روی دیوار، کادوئی، دکورهای زیبای خانگی، پازل، سوزن دوزی و بسیاری از محصولات دیگر ، تقویم، کارت ها و محصولات کاغدی دیگر وچود دارند.

 

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید