نقاشی های خانوم رویا جهانفر (سری چهارم)

نقاشی های خانوم رویا جهانفر

استاد شجریان سنگ مرمر

جعبه مرمر استا شجریان

یوسف .زلیخا و مهمانی اشراف،سنگ مرمر ۲۰*۲۰

بزم قاجار

رویا جهانفر 5
لیلی ومجنون روی سنگ بیضی سه میلیمتری،
سنگ نافرم بزم قاجاری
رویا جهانفر 9
دوصورت قاجار،ابرنگ،سنگ مرمر سه میلمتر
رویا جهانفر 8
طرب ،قاجاریه،سنگ مرمر سه میلیمتر

چوب و رزین ، زیورآلات

گواش

رویا جهانفر -  بزم شاهان،،،ابرنگ،سنگ مرمر سه میلیمتری
بزم شاهان،،،ابرنگ،سنگ مرمر سه میلیمتری
رویا جهانفر - مدونای سیستین،سنگ مرمر ،ابرنگ ۵۳×۴۰
مدونای سیستین،سنگ مرمر ،ابرنگ ۵۳×۴۰

نقاشی دکوراتیو ،ورق نقره،رنگ وروغن وایینه کاری،دیوار لابی

رویا جهانفر - بزم قاجاری،ابرنگ،سنگ مرمر سه میلیمتری
بزم قاجاری،ابرنگ،سنگ مرمر سه میلیمتری
Pin It

پاسخی بگذارید