نقاشی های زیبا و رویایی از Jim Warren

جیم وارن متولد ۱۹۴۹ در آمریکاست که آثار بسیاری را با سبک رنگ روغن سنتی و برس روی بوم بوجود آورده است. نقاشی های جیم وارن با استفاده از ایده های رویایی و با الهام از طبیعت اطرافش نقاشی شده است. او که از کودکی به هنر نقاشی علاقمند شد و آنرا بعنوان یک حرفه انتخاب کرد را می توان در رده ی چیره دست ترین هنرمندان عرصه هنر نقاشی در جهان امروز دانست. تصاویر زیر تنها گوشه ای از تابلوها و پرتره هایی است که این هنرمند سورئالیسم تابحال خلق کرده است

Jim Warren 1_(www. naggashi.com) Jim Warren 2_(www. naggashi.com)

Jim Warren 3_(www. naggashi.com) Jim Warren 4_(www. naggashi.com) Jim Warren 5_(www. naggashi.com) Jim Warren 6_(www. naggashi.com) Jim Warren 7_(www. naggashi.com) Jim Warren 8_(www. naggashi.com) Jim Warren 9_(www. naggashi.com) Jim Warren 10_(www. naggashi.com) Jim Warren 11_(www. naggashi.com) Jim Warren 12_(www. naggashi.com) Jim Warren 13_(www. naggashi.com) Jim Warren 14_(www. naggashi.com) Jim Warren 15_(www. naggashi.com) Jim Warren 16_(www. naggashi.com) Jim Warren 17_(www. naggashi.com) Jim Warren 18_(www. naggashi.com) Jim Warren 19_(www. naggashi.com) Jim Warren 20_(www. naggashi.com) Jim Warren 21_(www. naggashi.com) Jim Warren 22_(www. naggashi.com) Jim Warren 23_(www. naggashi.com) Jim Warren 24_(www. naggashi.com) Jim Warren 25_(www. naggashi.com) Jim Warren 26_(www. naggashi.com) Jim Warren 27_(www. naggashi.com) Jim Warren 28_(www. naggashi.com) Jim Warren 29_(www. naggashi.com) Jim Warren 30_(www. naggashi.com) Jim Warren 31_(www. naggashi.com) Jim Warren 32_(www. naggashi.com) Jim Warren 33_(www. naggashi.com) Jim Warren 34_(www. naggashi.com) Jim Warren 35_(www. naggashi.com) Jim Warren 36_(www. naggashi.com) Jim Warren 37_(www. naggashi.com) Jim Warren 38_(www. naggashi.com) Jim Warren 39_(www. naggashi.com) Jim Warren 40_(www. naggashi.com) Jim Warren 41_(www. naggashi.com) Jim Warren 42_(www. naggashi.com) Jim Warren 43_(www. naggashi.com) Jim Warren 44_(www. naggashi.com) Jim Warren 45_(www. naggashi.com) Jim Warren 46_(www. naggashi.com)

Pin It

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.