نقاشی های غیرعادی بر روی فلاپی و نوار کاست!

unusual 1_(www.naggashi.com) unusual 2_(www.naggashi.com)

 

unusual 3_(www.naggashi.com) unusual 4_(www.naggashi.com) unusual 5_(www.naggashi.com) unusual 6_(www.naggashi.com) unusual 7_(www.naggashi.com) unusual 8_(www.naggashi.com) unusual 9_(www.naggashi.com)

unusual 10_(www.naggashi.com)

unusual 11_(www.naggashi.com)

unusual 12_(www.naggashi.com)

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *