نقاشی های لویی جوور با سبک سومی

نقاشی های لویی جوور (loui jover) با سبک سومی (sumi)

سومی (sumi) -یک نوع سبک نقاشی- با جوهر، روی صفحات کاغذی که کنار هم چیده شده است تا یک صفحه مطلوب آماده شود. قسمتی از سری تکراری کارها در ۸ سال گذشته ایجاد شده است. نمایان کردن زن ها و احساساتشان…در سطح جهان بسیار مشهور است.

لویی می گوید: من نقاش اصلی این تکنیک و اولین هنرمندی هستم که نقاشی را روی صفحات کتاب با این استایل کشیده ام. بیش از ۲۵۰ اثر از این سری نقاشی ها را میتوانید با جستجو در اینترنت پیدا کنید که چند نمونه از آنها در این نوشته به نمایش گذاشته شده است.

لویی جوور ۱

لویی جوور ۴لویی جوور ۲

لویی جوور ۳ لویی جوور ۶

لویی جوور ۵لویی جوور ۷لویی جوور ۸ لویی جوور ۹ لویی جوور ۱۰  لویی جوور ۱۲ لویی جوور ۱۳ لویی جوور ۱۴ لویی جوور ۱۵ لویی جوور ۱۶ لویی جوور ۱۷ لویی جوور ۱۸

لویی جوور ۱۱لویی جوور ۱۹ لویی جوور ۲۰ لویی جوور ۲۱ لویی جوور ۲۲

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید