نقاشی های Duffy Sheridan

نقاشی های Duffy Sheridan

هنرمند Duffy Sheridan نقاشی کشیدن را در دوران کودکی از پدرش الهام گرفته بود. پدر هنرمندش به او برای رسیدن به موفقیت های بین المللی در زمینه نقاشی بسیار کمک کرده است. خانواده او بسیار گسترده سفر می کنند و نقاشی های او از فرهنگ غنی بسیاری از کشورها الهام گرفته شده است. در سال ۱۹۹۱ او بالاخره در ایالات متحده آمریکا مجموعه ای از کارهای خود را ارائه داد و با کارهای رنگ روغن خود به جایزه های بین المللی دست یافت و توسط مرکز نوسازی به عنوان کارشناس ارشد معرفی شد. نقاشی های رنگ روغن او به عنوان مجموعه های عمومی و خصوصی در کلیساهای معتبر،آکادمی نیروی هوایی آمریکاو… معرفی شد. در این پست ما نمونه ای از نقاشی های رنگ روغن او را که دمیده ای از ذهن اوست برای الهام گرفتن شما قرار داده ایم.

 

duffy sheridan-11_www.naggashi.com

duffy sheridan-12_www.naggashi.com

duffy sheridan-13_www.naggashi.com duffy sheridan-14_www.naggashi.com duffy sheridan-1_www.naggashi.com duffy sheridan-2_www.naggashi.com

duffy sheridan-3_www.naggashi.com

duffy sheridan-4_www.naggashi.com duffy sheridan-5_www.naggashi.com

duffy sheridan-6_www.naggashi.com

duffy sheridan-7_www.naggashi.com

duffy sheridan-8_www.naggashi.com

duffy sheridan-9_www.naggashi.com

duffy sheridan-10_www.naggashi.com

منبع

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید