هنر متقارن سازی دقیق با دست

هنر متقارن سازی دقیق با دست

این آثار شگفت انگیز و متقارن در نگاه اول ممکن برای همگان این فکر را القا کند که به وسیله پرینتر تهیه شده و یا چاپی هستند. اما در حقیقت این طراحی ها همگی کار دست هستند و تنها با یک خودکار نوک باریک کشیده و خلق شده اند. هنرمند خالق این آثار مستقر در لندن است و هنر خود را به صورت خود آموخته در معرض دید عموم قرار داده است.

motagharen-11_www.naggashi.com

 

 

motagharen-12_www.naggashi.com motagharen-13_www.naggashi.com motagharen-1_www.naggashi.com motagharen-2_www.naggashi.com motagharen-3_www.naggashi.com motagharen-4_www.naggashi.com motagharen-5_www.naggashi.com motagharen-6_www.naggashi.com motagharen-7_www.naggashi.com motagharen-8_www.naggashi.com motagharen-9_www.naggashi.com motagharen-10_www.naggashi.com

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید