درباره سایت

همان طور که مشخصه این سایت در مورد نقاشیه و هر مطلبی که در مورد نقاشی باشه قرار داده میشه اگر شما هم میخواید نقاشی هایی که خودتون کشیدید تو سایت با اسم خودتون باشه نقاشی هاتون رو به آدرس ایمیل زیر بفرستید: solmaz.ranji@yahoo.com

میوه

نقاشی رنگ روغن از توت فرنگی

strawberry 1_(www.naggashi.com) strawberry 2_(www.naggashi.com)

Continue reading

نقاشی رنگ روغن از نارنگی

mandarin 1_(www.naggashi.com)

mandarin 2_(www.naggashi.com)

Continue reading

نقاشی رنگ روغن از لیمو

lemon 1_(www.naggashi.com) lemon 2_(www.naggashi.com)

Continue reading

نقاشی رنگ روغن از گیلاس

 

cherry 27_(www.naggashi.com)

cherry 4_(www.naggashi.com)

Continue reading

نقاشی رنگ روغن از گلابی

pear 1_(www.naggashi.com) pear 2_(www.naggashi.com)

Continue reading

نقاشی رنگ روغن از هندوانه

oil watermelon 7_(www.naggashi.com)oil watermelon 8_(www.naggashi.com)

 

Continue reading

نقاشی رنگ روغن از هلو

 

peach 8(www.naggashi.com)

peach 3(www.naggashi.com)

Continue reading

نقاشی رنگ روغن از انار

pomegranate 1_(www.naggashi.com)

pomegranate 2_(www.naggashi.com)

 

Continue reading