آموزش طراحی از گوش

آموزش طراحی از گوش

در این درس ما یاد میگیریم که چگونه از گوش یک نقاشی واقعی بکشیم. کشیدن گوش چیزی است که هنوز بیشتر نقاشان از آن می ترسند. اگر شما ساختار گوش را درک کنید و بتوانید سایه های اصلی آن را بزنید، میتوانید به راحتی شکل یک گوش را بکشید. بیایید از آناتومی گوش شروع کنیم.

آناتومی گوش

a-dr-ear-1_www.naggashi.com

همان طور که مشاهده می کنید گوش از شش قسمت تشکیل شده است. هر قسمت از گوش شکل خاص خودش را دارد، یعنی نور روی هر قسمت تاثیر متفاوتی میگذارد. راز طراحی گوش این است که هر یک از قسمت های گوش را به صورت جداگانه در کنار هم بکشید. با این روش شما در هر مرحله روی بخش کوچکی از سایه زدن تمرکز می کنید و در پیچیدگی ها غرق نمی شوید.

ساختار خطوط
ما امروز این گوش را می کشیم:

a-dr-ear-2_www.naggashi.com

زمانی که می خواهید شکل گوش را بکشید توجه داشته باشید خطوط مناسب را برای انتقال شکل پیدا کنید. در زیر در این مورد بیشتر توضیح داده شده است.

خطوط حذفی و باقیمانده گوش

خطوط جدا کننده مورد نیاز همان خطوط فوری هستند که انتقال بین دو رنگ مختلف هستند که به عنوان خط یا لبه هستند که با چند مثال نشان داده شده است.

شما ممکن است خطوط جدا کننده را وقتی به وسط دیوار نگاه می کنید پیدا کنید. در این موقع شما در قسمت گوشه دیوار یعنی زاویه بین دو دیوار خطوط را پیدا کی کنید چون میزان تابش نور بر هر دیوار متفاوت است.

شما ممکن است خطوط جدا کننده را وقتی دو جسم روی هم افتاده پیدا کنید. زمانی که بین دو جسم فاصله ای وجود دارد شما خطوط جدا کننده را می بینید جایی که یک جسم تمام می شود و جسم دیگر بعد از خط شروع می شود.

مثال دیگر برای پیدا کردن خطوط جدا کننده زمانی است که شما دو رنگ متفاوت را کنار هم می کشید، جایی که دو رنگ با یکدیگر برخورد می کنند خط جدا کننده وجود دارد.

در طرف دیگر خطوطی که کشیدنشان لازم نیست و باید حذف شوند وجود دارند، جایی که دو رنگ یا شکل متفاوت با یکدیگر برخورد دارند اما ما نمی توانیم جایی که را که یک جسم تمام شده و جسم بعد شروع شده را ببینیم. برای این موضوع بهترین مثال می تواند توپ باشد. چون به شکل کروی است تغییر رنگ به صورت تدریجی از روشن به تاریک است، بدون هیچ گونه گوشه یا خط ظاهری در جایی که رنگ عوض می شود.

شما وقتی به گوش نگاه می کنید هر دو نوع خطوط جدا کننده و حذفی را پیدا می کنید. اجازه دهید به شما نشان دهم.
در شکل زیر خطوط جدا کننده روی شکلی که می خواهیم بکشیم مشخص شده است.

a-dr-ear-3_www.naggashi.com

تمامی خطوط جدا کننده مشخص شده به خاطر روی هم افتادن دو رنگ است همچنین شما تیزی بین جسم جلویی و عقبی را مشاهده می کنید.

همچنین در شکل این گوش خطوط حذفی بسیاری وجود دارد که کشیدنشان لازم نیست. این خطوط به خاطر عوض شدن رنگ سایه در جسم ایجاد شده است. نور در پستی بلندی گوش رنگ متفاوت ایجاد کرده است که این پستی بلندی ها به صورت کروی هستند و گوشه یا لبه ای وجود ندارد و صاف است. این انتقالات معمولا زمانی یافت می شوند که یک قسمت از گوش شروع شده و قسمت دیگر تمام شده است. زمانی که خطوط جدا کننده این گوش را می کشیدم مراقب بودم تا خطوط حذفی را نکشم یا خیلی کمرنگ بکشم.

در شکل زیر خطوطی را کشیدنشان لازم نیست را مشاهده می کنید.

a-dr-ear-4_www.naggashi.com

فقط به یاد داشته باشید که این خطوط را خیلی کمرنگ بکشید، این خطوط فقط به این خاطر هستند که به شما یاد آوری کنند که تغییر رنگ سایه در کدام قسمت است بنابر این نمیتوانند تیره باشند تا در طراحی نهایی به چشم بیایند.

طراحی را از کجا شروع کنیم؟
من معمولا توصیه می کنم که طراحی را از اشیای عقبی شروع کنید و بعد کم کم اشیای جلویی را بکشید، اما برای اینکه گوش زیباتر شود از هر جایی که خطوط ادامه دارند کار را ادامه دهید.
من از قسمت مارپیچ گوش شروع خواهم کرد. با استفاده از مداد ۲H شروع به سایه زدن قسمت های بیرونی منحنی از قسمت مارپیچ خواهیم کرد سپس با مداد B سایه قسمت های اصلی از طرح مارپیچ کوش را می زنیم. کاری که در این مرحله انجام می دهم این است که فقط سایه اصلی را می زنم،پس سعی نکنید فشار مداد را تغییر دهید. با این روش من به منظور تجسم بهتر گوش سایه را به سرعت می زنم و شکل می دهم به و می توانم هر اشتباهی را به آسانی درست کنم.

زمانی که با مداد سایه می زنید نکته مهم این است که مداد را با دست محکم فشار ندهید تا باعث ایجاد درجات منفاوتی از سایه نشود. مدادهای H سخت هستند و سایه روشنی را به وجود می آورند. مدادهای B نرم تر هستند و سایه های تیره تری ایجاد می کنند. سایه مدادهای مختلف در زیر نشان داده شده است:

a-dr-ear-5_www.naggashi.com

شما اگر مداد را زیاد فشار ندهید، قادر خواهید بود هر گونه اشتباهی را که در هر مرحله انجام می دهید پاک کنید. تنها زمانی که شما باید مداد را زیاد فشار دهید موقعی است که از مدادهای نرم (۶B تا ۹B) به منظور ایجاد سایه تیره استفاده می کنید و شما این کار را در مرحیه پایانی کار انجام می دهید.

در شکل های زیر مشاهده می کنید که مراحل کار چگونه است.

a-dr-ear-6_www.naggashi.com

بعد از اینکه مارپیچ گوش را سایه زدیم به سراغ سایه زدن قسمت کرنا می رویم. با مداد ۲H سایه قسمت های اصلی کرنا را می زنیم.

a-dr-ear-7_www.naggashi.com

همان کارها را برای قسمت نرمه گوش و قسمت بیرونی مارپیج انجام می دهیم.

a-dr-ear-8_www.naggashi.com

همان طور که میبینید اکنون احساس بهتری نسبت به شکل گوش داریم. از این به بعد ما به تدریج سایه قسمت های مختلف گوش را میزنیم.

در این مرحله چیزی که مهم است مقایسه قسمت های مختلف گوشی که طراحی می کنیم با تصویر اصلی است که به همدیگر شبیه باشند.

و سپس مراقب تغییرات شدت رنگ مداد هستیم تا مطمئن باشیم تغییرات را به درستی ایجاد کرده ایم. برای مثال این قسمت تیره از قسمت مارپیچ گوش فقط یک درجه از رنگ نیست، سایه آن به تدریج از روشن به تیره کمو بیش در ر قسمت تغییر یافته است.

a-dr-ear-9_www.naggashi.com

کار را با مداد سخت تر مثل HB یا B شروع کرده و به تدریج به سمت مداد های تیره تر مثل ۲B و سپس ۴B و غیره تا زمانی که نقاشی کامل شود.
به عنوان قاعده عمومی شما قسمت هایی که می توانید درون آن را ببینید(فرو رفته) تیره تر و قسمت های برآمده روشن تر هستند.

ناحیه بعدی قسمت کرنای گوش می باشد و به تدریج با درجات متفاوت مداد ساخته می شود. مطمئن شوید که هر خطی که می کشید بهترین شکل را ایجاد کند. چیزی که تا این مرحله کشیده ام به صورت زیر است:

a-dr-ear-10_www.naggashi.com

با زدن سایه در قسمت های مارپیچ و کرنا کامل کردن قسمت های دیگر آسان شده است. فقط کافی است به جایی را که کرنا و مارپیچ با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند توجه کنیم. همان طور که می بینیم آنها در جای باریک و با سایه سریع یا پهن و آهسته به یکدیگر می رسند:

a-dr-ear-11_www.naggashi.com

گوش ما تقریبا تمام شده است. به سراغ سایه زدن قسمت نرمه گوش می رویم. قسمت tragis و اطرافش:

زمانی که قسمت tragis را سایه می زنید مطمئن شوید که خطوط جدا کننده را خوب و زیبا بکشید جایی که tragis به کرنا متصل شده است. توجه کنید که مندر واقع خط نازکی را برای تاکید شکل این قسمت کشیده ام. اگر شما هم همین کار را می کنید، مطمئن شوید که خط بیش از اندازه نازک نباشد. باید به گونه ای باشد که انگار خطوط خارجی را می کشید. بعد از اینکه سایه زدید این خط نباید قابل رویت باشد.

همچنین سایه کمرنگی به قسمت پوست کنار و پشت سر گوش بزنید.

a-dr-ear-12_www.naggashi.com

اکنون می توانید با مداد نوک تیز و کوتاه ۶B یا ۸B مو های بالای گوش را اضافه کنید.

a-dr-ear-13_www.naggashi.com

در نهایت برای نشان دادن اینکه کوش و صورت در یک راستا نیستند مقداری سایه به قسمت پایین نرمه گوش می زنیم. سایه در نزدیک نرمه گوش تیره تر و رفته رفته روشن تر می شود.

در آخر کار از فاصله دورتر به طراحی تان نگاه کنیر تا اگر ایرادی می بینید پیدا کرده و اصلاح کنید.

تصور نهایی طراحی از گوش:

a-dr-ear-14_www.naggashi.com

امیدوارم از این آموزش طراحی لذت برده باشید.

منبع

Pin It

2 پاسخ به “آموزش طراحی از گوش”

  1. ناهید گفت:

    سلام خسته نباشید 
    من چند تا تابلو با پاستل گچی دارم که میخوام برای فروش بزارم اما نمیدونم ک چه قیمتی مناسبه و کجا باید بفروشمش شما میتونید لطف کنین و راهنماییم کنین؟؟
    ممنون 

دیدگاهتان را بنویسید