آموزش نقاشی با رنگ روغن از طبیعت

 

 

 

 

 

آموزش نقاشی با رنگ روغن از طبیعت

a-oil-na-1_www.naggashi.com

۱- طراحی اولیه
این نقاشی در سایز بزرگی است ، بنابراین یک طراحی اولیه کوچک برای حل کردن ترکیب نهایی از طبیعت انجام می دهیم.این کار باعث می شود تا ظاهرسازی روی بوم بزرگ آسان شود. در شکل زیر طرح اولیه نشان داده شده است.

 

a-oil-na-2_www.naggashi.com

۲- طراحی روی بوم نقاشی
شکل زیر بوم نقاشی با طراحی شکل با جزئیات بیشتر است.

 

a-oil-na-7_www.naggashi.com

۳-ابتدا قسمت های تیره تر را رنگ می کنیم. این کار به ما کمک میکند تا بقیه قسمت های نقاشی که بعدا رنگ می کنیم بهتر از آب در بیاید. هدف ما این است که تمام قسمت های بوم را با لایه ای نازک رنگ کنیم.

 

a-oil-na-3_www.naggashi.com

۴- همان طور که در شکل زیر دیده می شود بعد از رنگ کردن قسمت های تیره، قسمت های دوردست را رنگ می کنیم.سعی میکنیم رنگ ها را طوری با هم ترکیب کنیم تا زیباتر به نظر بیاید.

 

a-oil-na-4_www.naggashi.com

 

۵-قسمت های نزدیک تر را هم رنگ می کنیم. به طرز چیدمان اشیا مثل سنگ ها در کنار هم دقت می کنیم تا طوری رنگ کنیم که طبیعی تر به نظر بیاید.

 

a-oil-na-5_www.naggashi.com

۶-آب رود خانه راتا حدودی اضافه میکنیم.اکنون لایه اول رنگ آمیزی به پایان رسیده است.

a-oil-na-6_www.naggashi.com

۷-در این مرحله جزئیات بیشتری به نقاشی اضافه میکنیم. آب رودخانه را کامل میکنیم.قسمت های تاریک درختان دوردست را تیره تر میکنیم. و …

منبع

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید