آموزش نقاشی با مدادرنگی از سیب

آموزش نقاشی با مدادرنگی از سیب با سایه

a-cp-sib-1_www.naggashi.com

۱٫ابتدا تصویر شیء را با استفاده از مداد hb بکشید سپس با مداد های رنگی این کار را تکرار کنید.از رنگ های طبیعی خود شیء استفاده کنید.خط بیرونی تاریکی و سایه را طراحی کنید.

a-cp-sib-2_www.naggashi.com

۲٫با استفاده از رنگ های مکمل سایه ی شیء را طراحی کنید،سپس انعکاس نور را بکشید.چشمان خود را تار کنید تا انعکاس نور را خوب ببینید.

a-cp-sib-3_www.naggashi.com

۳٫ابتدا شکل را با رنگِ اصلی شیء طراحی کنید( از رنگ های روشن استفاده کنید)،در این مرحله به نرمی و با فشار آرام طراحی کنید.فشار زیاد ممکن است روی کاغذ گودی و فرورفتگی ایجاد کند.

a-cp-sib-4_www.naggashi.com

۴٫در این مرحله از رنگ های روشن رو به متوسط ( نسبت به مرحله ۱ تیره تر،یعنی خیلی هم روشن نباشه) و با فشار کم استفاده کنید،صبور باشید،شروع کنید به ساختن رنگ های متوسط در قسمت های تاریک و سایه..

a-cp-sib-5_www.naggashi.com

۵٫در قسمت های تیره از رنگ های متوسط ( نه روشن نه تیره) با فشار معمولی استفاده کنید.چشمان خود را تار کنید تا تفاوت بین تیرگی ها و قسمت های روشن را ببینید.

a-cp-sib-6_www.naggashi.com

۶٫در این مرحله پایانی باید از فشار زیاد دستتان استفاده کنید،هر چند وقت یک بار چشمان خود را تار کنید، کار خود را با استفاده از رنگ های معمولی و تیره تر در لبه های شکل به پایان برسانید.

شکل کلی

amoozesh-medadrangi-sib_www.naggashi.com

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید