آموزش نقاشی با مدادرنگی از گل مروارید

آموزش نقاشی با مدادرنگی از گل مروارید

گل مروارید ۱

نقاشی خودمون رو با کشیدن یک دایره بزرگ و سپس یک دایره کوچک در وسط آن شروع می‌کنیم. بعد با توجه به شکل دو تا ضربدر داخل دایره بزرگ می‌کشیم. این خطوط وسط هر گلبرگ خواهد بود، و دایره بزرگ نشان دهنده طول گلبرگ هاست… بسیار آسان!

گل مروارید ۲

از آنجا که در این آموزش گل به رنگ قرمز خواهد بود،(شما میتوانید. به هر رنگی دوست دارید انتخاب کنید!). خطوط قرمز رنگ را دنبال کنید. خطوط خمیده را در امتداد خطوط مداد مشکی به سمت پایین به طرف دایره کوچک بکشید. دقت کنید که خطوط قرمز خط مداد را فقط در انتهای گلبرگ قطع کند و در قسمت انتهایی نازک تر باشد!

با شگفتی تماشا کنید!شبیه به سیب قطعه قطعه شده است…

گل مروارید ۳

حالا طرف دیگر گلبرگ ها را می‌کشیم. این خط ازنوک گلبرگ شروع می‌شود و در نیمه راه به خط قرمز گلبرگ بعدی می‌رسد.این کار باعث ایجاد همپوشانی می‌شود و گل طبیعی تر به نظر می‌رسد.(کار خود را ادامه دهید و خطوط مداد مشکی گلبرگ ها و دایره بزرگ را پاک کنید.)

گل مروارید ۴

گلبرگ های گل بافت صافی دارند به صورتی که در شکل رنگ آمیزی شده است. در این قسمت می‌خواهیم گلبرگ ها رابه صورت طولی رنگ آمیزی کنیم. توجه داشته باشید که انحنای داخل گلبرگ با انحنای خارجی که قبلا کشیده شده هماهنگ باشد. یک جذابیت دیگر با دقت و مشاهده!

خب، حالا وارد قسمت جذاب می‌شویم…جزئیات! توجه داشته باشید که چگونه رنگ قرمز در نوگ گلبرگ تیره است و چطور به مرکز گل رسده است. به این کار سایه زدن می‌گویند. رفتن از تیره به روشن مثل این، ظاهر منحنی مانندی به گلبرگ می‌بخشد، موافقید؟

در قسمت مرکزی، برای افزودن جذابیت بیشتر در بافت از مداد رنگی تیره تر استفاده کنید و خطوط مارپیچی و گردابهای اتفاقی بکشید.

کل ساقه با رنگ سبز روشن رنگ آمیزی شده، سپس قسمت زیر گلبرگ ها و قسمت پایینی خود ساقه با سبز تیره تر رنگ شده است. دوباره سایه زنی توهم وجود ساقه دایروی را در بیننده ایجاد می کند.حالا شما آماده اید تا یک باغ پر از گل را ایجاد کنید!!!

گل مروارید ۵
Pin It

دیدگاهتان را بنویسید