استرالیای عجیب و زیبا

Henrietta به تازگی چند نقاشی بسیار زیبا از موجودات مختلف در باغ وحش Auckland کشیده است. این نمایشگاه به تازگی باز شده است. و به نام استرالیای عجیب و زیبا نامگذاری شده است. شما میتوانید تمام نقاشی ها را در زبر ببینید.

با تشکر از نجات بین المللی و kavi برای ایجاد این فرصت.

Pin It

دیدگاهتان را بنویسید