طراحی از دختر کوچولو (سری اول)

طراحی از دختر کوچولو (juri ueda) در حالت های مختلف

در این سری از مدل های نقاشی هنرمند احساسات خود را با استفاده از این دختر کوچولو نشان میدهد.

 

طراحی از دختر کوچولو

 

طراحی از دختر کوچولو

 

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

طراحی از دختر کوچولو

Pin It

یک پاسخ به “طراحی از دختر کوچولو (سری اول)”

دیدگاهتان را بنویسید